Prisijunkite prie mūsų


Group of business people assembling jigsaw puzzle

KOLEKTYVAS. Mūsų įmonė suburia skirtingus žmones, kuriuos vienija tai, kad jiems patinka jų darbas.
AIŠKŪS TIKSLAI. Kiekvieno atliekamo darbo tikslas – aiški ir apčiuopiama nauda mūsų klientams bei jų paslaugų naudotojams arba įmonės veiklos efektyvumo didinimas.
LAISVĖ IR ATSAKOMYBĖ. Darbuotojams suteikta daug laisvės, bet kartu ir asmeninės atsakomybės už darbo rezultatus ir jų kokybę.
MOTYVACIJA. Įmonėje sukurta ir veikia darbuotojų motyvacinė sistema, kuri užtikrina, kad įmonės akcininkai sąžiningai dalinasi su darbuotojais sėkmingos veiklos rezultatais.
PAPRASTOS VERTYBĖS. Jų yra 3 – pagarba klientui, pagarba partneriui, pagarba kolegai. Mes tikime, kad laikantis šių vertybių, bus patenkinti mūsų klientai ir partneriai, įmonė pasieks verslo, o kiekvienas darbuotojas – asmeninių tikslų.