EPS-news-2013-05-10-ES-paramaInformacinių technologijų bendrovė EPS LT, teikianti elektroninių banko paslaugų pasiūlymus, kurianti intelektualią programinę įrangą, padedančią tobulinti verslo procesus ir gerinti paslaugų pardavimą, siekdama plėsti elektronines paslaugas ir kurti produktus ne tik Lietuvoje, baigia įgyvendinti sėkmingą projektą „EPS LT, Latvijos eksporto rinkos plėtra“. Projekto kodas VP2-2.1-ŪM-04-K-01-392, projekto trukmė 17 mėnesių.

EPS LT siekia įsitvirtinti naujose eksporto rinkose ir didinti pardavimo mastą. Įmonė iškėlė tikslą stiprinti įmonės ir paslaugų tarptautinį konkurencingumą, plėsti užsienio šalyse užimamą rinkos dalį ir didinti eksporto pajamas. Įmonė pasirinko Latvijos IT ir elektroninių paslaugų segmentą, kuris turi didelį potencialą.

Projektas „EPS LT, Latvijos eksporto rinkos plėtra“ remiamas pagal Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas. Projektui „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ įgyvendinti iš Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų skirta 68 054 litai.

Naudodamiesi ES struktūrinių fondų finansavimu, projektą „EPS LT, Latvijos eksporto rinkos plėtra“ įgyvendino bendrovės darbuotojai kartu su išorės konsultantais, kurie periodiškai prižiūrėjo ir vertino projekto eigą. EPS LT siekė užmegzti kuo daugiau ryšių, susipažinti su specifine Latvijos rinka, teikiamomis paslaugomis ir vis didėjančiais Latvijos rinkos vartotojų poreikiais. Todėl buvo atliktas išsamus elektroninių paslaugų ir produktų Latvijoje rinkos tyrimas, nustatytos verslo plėtros Latvijoje gairės.

Įmonės įgyvendinamas projektas Latvijoje sudarė palankias sąlygas didinti EPS LT, teikiamų paslaugų ir kuriamų produktų žinomumą ne tik Latvijos rinkoje, bet ir kitose užsienio šalyse, galimybę plėsti dabartines ir įsitvirtinti naujose rinkose.