EPS-news-2013-05-10-ES-paramaInformacinių technologijų bendrovė EPS LT, diegianti elektroninius banko paslaugų sprendimus, kurianti intelektualią programinę įrangą, padedančią tobulinti verslo procesus ir gerinti paslaugų pardavimą, norėdama plėsti elektronines paslaugas ir produktus ne tik Lietuvoje, baigia įgyvendinti sėkmingą projektą „EPS LT, Ukrainos eksporto rinkos plėtra“. Projekto kodas VP2-2.1-ŪM-04-K-01-398, projekto trukmė 19 mėn.

EPS LT siekia įsitvirtinti naujose eksporto rinkose ir didinti pardavimą. Todėl buvo iškeltas tikslas stiprinti įmonės ir produktų tarptautinį konkurencingumą, plėsti užsienio šalyse užimamą rinkos dalį ir didinti eksporto pajamas. Įmonė pasirinko Ukrainos IT ir elektroninių paslaugų segmentą, kuris turi didelį potencialą.

Šis projektas remiamas pagal Lietuvos 2007 – 2013m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas. Projektui „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ įgyvendinti iš Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų skirta 96 916 litų.

Naudodamiesi Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansavimu, šį projektą įgyvendina bendrovės darbuotojai kartu su išorės konsultantais, kurie periodiškai prižiūri ir vertina projekto įgyvendinimo eigą. EPS LT siekė užmegzti kuo daugiau kontaktų, pažinti specifinę Ukrainos rinką, teikiamas paslaugas ir sparčiai augančius Ukrainos rinkos vartotojų poreikius. Vykdant projektą, pirmiausia siekta ištyrinėti Ukrainos rinką. Buvo atliktas išsamus elektroninių paslaugų ir produktų rinkos tyrimas. Ukrainoje bendrovė dalyvavo IT ir elektroninių produktų tarptautinėse parodose. Remiantis dalyvavimo parodose patirtimi ir išanalizavus Ukrainos rinkos tyrimo rezultatus, sukurta ir numatyta įmonės strategija plečiant veiklą Ukrainos rinkoje.

Įmonės įgyvendinamas projektas Ukrainoje sudarė palankias sąlygas didinti EPS LT teikiamų paslaugų ir kuriamų produktų žinomumą ne tik Ukrainos rinkoje, bet ir kitose užsienio šalyse, galimybę plėsti dabartines ir įsitvirtinti naujose rinkose.