Bendrosios rekomendacijos

Services-POS-How-to-v01 
Kortelės turėtojui turi būti suteikta galimybė sumokėti už prekes ir paslaugas naudojantis mokėjimo kortelių elektroniniu skaitytuvu.
Atsiskaityti banko mokėjimo kortele leidžiama tik kortelės turėtojui. Priešingu atvėju pardavėjas privalo nepriimti atsiskaitymui kortelės.
Pardavėjas turi atlikti operaciją banko mokėjimo kortele tik dalyvaujant kortelės turėtojui, jeigu su banku nėra sutarta kitaip.
Prieš atliekant atsiskaitymą, pardavėjui rekomenduojama patikrinti: kortelės būklę, galiojimo laiką, o tam tikrais atvėjais – ir kortelės turėtojo identifikavimo informaciją.