EPS-news-2014-03-18-Europe-card-statistic2012 metais EKS (Elektroninių kortelių skaitytuvų) skaičius ir toliau sparčiai plito ir metų pabaigoje sudarė 12.3 mln. (+7.7%  lyginant su ankstesniais metais).

Penkios šalys – Didžioji Britanija, Prancūzija, Ispanija, Italija ir Turkija – valdo 68%  EKS rinkos ir ši taisyklė nekinta nuo 2005 metų.

Spartus EKS (t.t. mobiliųjų) augimas pastebimas Prancūzijoje (+27%) ir Didžiojoje Britanijoje (+20.4%), o šalyse, kaip Vengrija, Lietuva, Lenkija, Slovėnija ir Šveicarija pastebimas 10% padidėjimas. Kita vertus, Graikijoje (-9.6%), Kroatijoje (-9.6%), Estijoje (-9.6%) ir Liuksemburge (-9.3%) matomas ryškus kasmetinis mažėjimas. Darytina prielaida, kad  šie skirtumai atsirado dėl 2011 – 2012 metais vykusių EMV pokyčių, galutinio tik magnetines juosteles nuskaitančių EKS panaikinimo, nešiojamų terminalų populiarėjimo bei EKS tinklų optimizavimo.

Bendra atsiskaitymų mokėjimo kortelėmis suma 2012 metais sudarė virš yra 44 mlrd. mokėjimų (+7.8% augimas per metus).

Pažymėtina, kad 2012 metais vis dar egzistavo labai didelis atotrūkis tarp EU šalių, pavyzdžiui vienas Bulgarijos gyventojas atsiskaitė mokėjimo kortele vos 4 kartus per metus, o tuo tarpu Švedijos – 230 kartų. Net Baltijos šalių šis rodiklis buvo labai skirtingas – Estijos gyventojas atsiskaitė kortele 159 kartus, Latvijos – 63, o Lietuvos – 44 kartus.

Detalesnę informaciją rasite mūsų svetainės puslapyje „Įdomi ir naudinga statistika„.

Informacijos šaltinis: Europos Centrinis Bankas