terminas apibrėžimas
Buhalterinė apskaita Ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių, išreikštų pinigais, registravimo, grupavimo ir apibendrinimo sistema, skirta informacijai, reikalingai priimant ekonominius sprendimus, gauti ir (arba) finansinių ataskaitų rinkiniui sudaryti.
Centrinis bankas Valstybės bankas, atsakingas už monetarinę politiką, siekiantis užtikrinti kainų, valiutos kurso ar kitokį makroekonominį stabilumą.
CRM sistema CRM (angl. Customer Relationships Management) sistema skirta santykių su klientais valdymui. CRM sistemos paprastai turi lojalumo, komunikacijos, analitikos, duomenų apsikeitimo bei modulius, o taip pat klientams skirtus interfeisus. CRM sistemos turėtų būti kuriamos tik nustačius ilgalaikę verslo strategiją.
Distribucija Krovinių, prekių ar kitokių materialinių vertybių pristatymas iš gamintojo (arba sandėlio) iki gavėjo.
EMV standartas EMV – 1999 metais mokėjimo kompanijų Europay, MasterCard ir VISA sukurtas tarptautinis standartas. Jis nustato saugumo rekalavimus visoms su lustinėmis mokėjimo kortelėmis operacijoms, o taip pat jai aptarnaujančiai įrangai – mokėjimo kortelių skaitytuvams, bankomatams, kt. – ir jų sąveikai. Dar vienas EMV standarto tikslas – unifikuoti šiuos rekalavimus nepriklausomai nuo mokėjimo sistemos. Šiuo metu standartą prižiūri EMVCo organizacija, turinti 6 pagrindinius narius – American Express, Discover, JCB, MasterCard, UnionPay ir Visa.
EKS Elektroninis kortelių skaitytuvas (angl. POS terminal) – tai specialus elektroninis įrenginys, skirtas nuskaityti mokėjimo korteles ir priimti atsiskaitymus už prekes ar paslaugas. EKS turi būti pajungtas prie pasirinkto mokėjimo kortelių priėmėjo sistemos po mokėjimo kortelių aptarnavimo sutarties pasirašymo.
Lojalumo programa Tai viena iš į klientą orientuotų strategijų kūrimo formų, užtikrinančių klientų ištikimumą, kurios kertinis akmuo yra papildomos vertės kūrimas. Lojalumo programai įgyvendinti paprastai naudojamos specializuotos Lojalumo arba CRM sistemos.
Mokėjimo kortelė Mokėjimo kortelė – tai atsiskaitymo negrynaisiais pinigais priemonė. Atsiskaitant kortelėmis prekybos ar paslaugų suteikimo vietoje, piniginės lėšas įmonei perveda kortelių priėmėjas (angl. acquirer), kuris savo ruožtu jas gauna iš kortelės išleidėjo (angl. issuer).
Mokėjimo kortelių išleidėjas Tai bankas, finansinė organizacija arba tokias teises turinti įmonė (angl. Issuer), kuri turi teisę leisti (emituoti) atsiskaitymo negrynaisiais pinigais priemones – mokėjimo korteles.
Mokėjimo kortelių priėmėjas Tai bankas, finansinė organizacija arba tokias teises turinti įmonė (angl. Acquirer), kuri turi teisę aptarnauti (priimti ir apdoroti) atsiskaitymo negrynaisiais pinigais priemones – mokėjimo korteles.
Mokėjimo kortelė magnetinė Mokėjimo kortelė, kurioje duomenys yra saugomi magnetinėje juostelėje. Joje dažniausiai saugoma informacija apie kortelės savininką bei tam tikrą specifinę kortelės išleidėjo nustatytą informaciją.
Mokėjimo kortelė lustinė Mokėjimo kortelė su joje įdiegtu lustu, kuriame saugoma informacija apie kortelės savininką bei tam tikrą specifinę kortelės išleidėjo nustatytą informaciją. Visos lustinės mokėjimo kortelės turi atitikti EMV standarto. Tokio tipo kortelės yra reikšmingai saugesnės nei magnetinės.
Mokėjimo kortelė debetinė Mokėjimo kortelė, paprastai išduodama be kredito limito, t. y. be galimybės išleisti daugiau pinigų, nei yra sąskaitoje. Šiam mokėjimo kortelių tipui priskiriamos Maestro bei VISA Electron.
Mokėjimo kortelė kreditinė Kortelė paprastai išduodama su kredito limitu, t. y. su galimybe išleisti daugiau pinigų, nei yra sąskaitoje. Šiam mokėjimo kortelių tipui priskiriamos MasterCard (Classic, Standard, Gold, Platinum) ir VISA (Classic, Gold, Platinum).
Mokėjimo kortelės autorizacija Užtikrinant sklandų pardavimo procesą yra atliekama kreditinių kortelių turėtojų identifikacija ir patikrinamas kreditingumas. Pardavėjas prašo banko emitento (per banką įsigyjančio asmens), siekiant sumažinti kliento turimą kortelės sąskaitos likutį sąskaitoje-faktūroje be nedelsiamo pinigų nuskaičiavimo nuo sąskaitos.
Mokėjimo kortelės pre-autorizacija Užtikrinant sklandų pardavimo procesą yra atliekama kreditinių kortelių turėtojų identifikacija ir patikrinamas kreditingumas. Pardavėjas prašo banko emitento (per banką įsigyjančio asmens), siekiant sumažinti kliento turimą kortelės sąskaitos likutį sąskaitoje-faktūroje be nedelsiamo pinigų nuskaičiavimo nuo sąskaitos. Jei nėra standartizuoto leidimo – išankstinė autorizacija automatiškai baigia galioti po banko eminento nustatyto laiko periodo.
OS OS (angl. Operational system) – tai speciali programinė įranga, užtikrinanti vartotojo sąsają ir kompiuterio techninės įrangos, taikomųjų programų bei duomenų valdymą.
PA DSS PA DSS (angl. Payment Application Data Security Standard) – tai VISA, MasterCard ir kitų korporacijų tarybos sukurtas standartas, apibrėžiantis saugumo reikalavimus bankines mokėjimo korteles apdorojančiai programinei įrangai. Šis sertifikatas užtikrina, kad svarbūs klientų duomenys būtų apsaugoti nuo neteisėto jų panaudojimo ar vagystės atveju.
PCI DSS PCI DSS (angl. Payment Card Industry Data Security Standard) standartas reglamentuoja reikalavimus priimančioms, perduodančioms ir apdorojančioms atsiskaitymus bankinėmis kortelėmis kompanijoms, t.t. ir mažmeninės prekybos ir paslaugų įmonėms.
Pinigai Atsiskaitymo už prekes ar paslaugas, taip pat kaupimo priemonė.
PIN kodas PIN (angl. Personal Identification Number) kodas yra personalinis identifikavimo numeris ir yra skirtas kliento identifikacijai ir/ ar operacijos patvirtinimui.
PIN kodų generatorius Banko suteikta elektroninis įrenginis skirta vienkartinių PIN kodų generacijai. Naudojamas kliento identifikacijai arba atliekamos internetu arba telefonu operacijai patvirtinti. Pagrindiniai privalumai – praktiškai neribotas kodų skaičius, o taip pat pačio generatoriaus apsauga atskirų PIN kodu.
PIN kodų lentelė Banko suteikta plastikinė kortelė su atspausdintais PIN kodais, skirtais partirtinti operacijas atliekamas internetu arba telefonu. Esminis trukumas – ribotas kodų skaičius, kas neigiamai įtakoja tokios priemonės saugumą.
SEPA SEPA (angl. Single Euro Payments Area) projekto tikslas yra sukurti bendrą mokėjimų eurais erdvė, kurioje mokėjimai nėra skirstomi į nacionalinius ir tarptautinius. SEPA erdvėje kredito pervedimai eurais ir tiesioginio debeto operacijos eurais vykdomos pagal tokias pačias mokėjimo schemas, taikant vienodas pagrindines sąlygas, teises ir įsipareigojimus. Šiuo metu SEPA erdvė apima 34 valstybes, tarp kurių yra ir Lietuva.
Transakcija Loginis duomenų bazių darbo vienetas, veiksmų duomenų bazėje seka. Transakciją galima apibūdinti, kaip duomenų bazės transformavimą iš vienos suderintos į kitą suderintą būseną, tačiau tarpiniuose taškuose duomenų bazė yra nesuderintoje būsenoje.