EPS-news-2014-05-22-UK-contactless-paymentsPer 2013 metus VISA kortelių turėtojai Jungtinėje Karalystėje naudodamiesi bevieliu pirkimu atliko 94.3 mln. pirkimų, kai 2012 metais jų buvo vos 25 mln. Toks pasisekimas matosi ir visoje Europoje, kur atlikta daugiau kaip 340 mln. pirkimų bevieliu būdu.

Bevielių terminalų skaičius padidėjo ne tik didelių tinklų parduotuvėse, kaip Costa ar Waitrose, bet ir mažose įmonėse, o bendras terminalų skaičius pasiekė 300 000. Taip pat matomas VISA bevielių kortelių skaičiau išaugimas – šiuo metu Jungtinėje Karalystėje yra išleista virš 32.1 mln. naujo tipo kortelių.

£6.10 (apie 26.60 Lt.) yra vidutinė išleidžiama suma, mokant bevielėmis kortelėmis. Maždaug tiek kainuoja pietūs prekybos centre, kas rodo, jog britai priėmė šį mokėjimo būdą, kaip kasdieninį. Tikimasi, kad šis skaičius tik augs, kai bus įvestas bevielis atsiskaitinėjimas Londono metro stotyse.

Informacijos šaltinis: Payments Cards and Mobile